cover
Altermans_Cover
festival
havkin_home
אחד האלמנטים המרכזיים בעיצוב זהות לעסק הוא עיצוב הלוגו. הלוגו מופיע כמעט בכל מקום בו הלקוח פוגש את המותג, בכרטיס הביקור, בניירת המשרדית, בשילוט של החנות, על המוצרים, באתר האינטרנט, באריזות ובמוצרים השיווקיים הנלווים.לכן הלוגו חייב בעצם לשאת על הגב שלו את התמצית של ערכי העסק / החברה. לפעמים המשא הזה כבד מדי.. ולמה? כשנוצר המושג של הלוגו, היה בעצם רק מדיום אחד – הדפוס. אז לוגו היה דו מימדי, עם חיים דו מימדיים.

הלוגו הראשון של Apple

היום המצב קצת שונה.. עם ריבוי המסכים והמדיות השונות, המעמסה שיש ללוגו היא לפעמים כבדה מדי ונדרשים אלמנטים נוספים על מנת להעביר

להמשך